0

ፍትሀዊ የመኖሪያ ቤት የማግኘት መብቶችዎን ይወቁ

በመኖሪያ ቤት ላይ ማግለል ተፈጽሞብኛል ብለው ካመኑ የእኩል መብቶች ማዕከልን ማናገር ይችላሉ። የደረሰብዎን አጋጣሚ ሪፖርት ለማድረግ በስልክ ቁጥር 202-234-3062 ይደውሉ ወይም በinfo@equalrightscenter.org. የኢሜይል መልዕክት ይላኩ።